OBSŁUGA BHP

FUNDUSZE UNIJNE

OCHRONA ŚRODOWISKA

DORADZTWO GOSPODARCZE

BADANIA MYSTERY SHOPPING

SZKOLENIA

HACCP, GHP i GMP

Oferta:

FUNDUSZE UNIJNE

W ramach doradztwa europejskiego poszukujemy możliwości sfinansowania inwestycji naszych klientów, przygotowujemy dokumentację konkursową i aplikacyjną, wraz z ocenami oddziaływania na środowisko, audytami energetycznymi oraz biznesplanem oraz aplikujemy o środki.

Zajmujemy się również monitoringiem i rozliczaniem projektów w imieniu klientów, przygotowaniem wniosków o płatność lub całościowym zakresem zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach przeróżnych programów operacyjnych.

Wstecz
O firmie

Centrum Doradztwa Gospodarczego

ul. Handlowa 7 lok. 103

15-399 Białystok

NIP: 542-113-05-30, REGON: 200374355
tel: 85 733 13 11, fax: 85 733 13 17

e-mail: biuro@doradztwounijne.com.pl

Zaufali nam
Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam